Kørsel til aktivitetscentret.

Har du ikke mulighed for at transportere dig til aktivitetscentret, kan du søge om hjælp til transport.

Der laves altid en individuel vurdering, som afgør om du kan bevilges kørsel.

Der er en egenbetaling på 15 kr. hver vej. Er du pensionist trækkes pengene via din pension en gang om måneden. Hvis ikke skal pengene betales pr. girokort.

Er du visiteret til vores taxaordning, skal du være klar 45 minutter før din mødetid på centret, med mindre andet er aftalt.

Ved sygdom eller andet fravær, skal du ringe til det center, du er tilknyttet - helst dagen før eller senest på dagen 1 time før afhentning.

Ved udeblivelse uden afbud trækkes du for én kørsel á 15 kr.

Der kan ikke visiteres til kørsel til åbne aktiviteter.

Kontakt trænings- og aktivitetscentret på Lindevænget på telefon: 89 15 80 70.