Visiterede tilbud

Jeg har brug for aktivitetstilbud, som er tilrettelagt efter mine behov. Hvor kan jeg henvende mig?

I trænings- og aktivitetscentret giver vi tilbud til borgere, der har behov for aktivitetstilbud, som er tilrettelagt efter behov.

Den enkelte borger bliver visiteret efter egne behov og ønsker.

Aktivitetstilbuddene er tidsafgrænsede til ca. 3 måneder.

Der er mulighed for at deltage i aktiviteter i trænings- og aktivitetscenter Dragonparken efter visitation. Kontakt personalet på telefon: 89 15 80 70. De vil være behjælpelige med at finde et tilbud, der passer til dig.

Tilbud til borgere med demenssygdomme

I trænings- og aktivitet SYD har vi et bredt og mangeartet tilbud til borgere med demens. Tilbuddene tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ønsker.

Vi har forskellige tilbud med træning. Disse tilbud foregår både inden- og udendørs. Vi har forskellige tilbud, som med en kombination af fastholdelse af hverdagsliv og socialt samvær danner ramme for en god stund for borgeren.

Tilbuddene er placeret på eller med udgangspunkt i forskellige trænings- og aktivitetscentre.

Du er velkommen til at kontakte medarbejderne i trænings- og aktivitetscentret på Lindevænget på tlf.: 89 15 80 70 for at høre nærmere.

Du kan også kontakte demenskoordinator Mette Bennedsgaard på telefon: 89 15 28 76.