Om Dragonparken

Dragonparken henvender sig til borgere med forskellige alder, baggrund og etnicitet.

Dragonparken har fokus på rehabilitering, livskvalitet og størst mulig indflydelse på egen tilværelse. Der er en bred vifte af faglige kompetencer til stede til at opfylde Randers Kommunes kvalitetstandarder inden for pleje og omsorg.

Hjemmeplejen i Randers centrum har udgangspunkt fra Dragonparken og dækker borgere i byen.

Kontakt Dragonparken

Dragonparken
Thorsgade 34
8900 Randers C
Tlf.: 8915 8100
omr.SYD@randers.dk