Velkommen til Dragonparken

Dragonparken ligger i midtbyen og består af 62 to-værelses handicap venlige boliger, der tidligere udgjorde et plejecenter. Hjemmeplejen i Randers centrum har udgangspunkt fra Dragonparken og dækker borgere i byen samt borgere på Dragonparken. Alle visiteres efter de gældende regler.

Dragonparken har fokus på rehabilitering, livskvalitet og størst mulig indflydelse på egen tilværelse. Der er en bred vifte af faglige kompetencer til stede til at opfylde Randers Kommunes kvalitetstandarder inden for pleje og omsorg.

Dragonparken henvender sig til borgere med forskellige alder, baggrund og etnicitet.