Pleje og hjælp

Den enkelte borger skal visiteres til henholdsvis pleje, rengøring og praktisk hjælp.

Sygepleje

Dragonparken har sygeplejersker og social og sundhedsassistenter som vil kunne give dig vejledning, støtte og hjælp i forskellige situationer og vil kunne rådgive dig om dine muligheder for yderligere hjælp. F.eks. forebyggende sundhedsoplysning og rådgivning, inkontinenspleje, medicin, personlig pleje, pleje ved alvorlig sygdom, psykisk pleje og omsorg, samtaler, f.eks. behandlingsforløb, sondemad, sårpleje, undersøgelser og /eller behandlinger. Det er ikke nødvendigt at være henvist af egen læge eller sygehus for at få sygepleje.

Personlig pleje

Har du svært ved at varetage den personlige pleje kan du få hjælp på forskellige tidspunkter af døgnet afhængig af dine behov. Personlig pleje kan bl.a. omfatte hjælp til af- og påklædning, samt sengeredning, bad, toilette og hudpleje, brug af hjælpemidler, middagshvil og toiletbesøg.

Hjælp til måltider

Du kan i forbindelse med måltider få hjælp til tilberedning af morgen- og aftensmad. Anretning af varm mad. Hjælp til at spise. Oprydning efter måltider.