Genoptræning med genoptræningsplan

Hvis du har været indlagt eller til undersøgelse på et hospital, og det vurderes, at du har brug for genoptræning, vil der blive lavet en genoptræningsplan.

Genoptræningsplanen sendes fra hospitalet til kommunens koordinationsteam for genoptræning.

Koordinationsteamet kontakter dig indenfor tre hverdage og orienterer dig om kommunens genoptræningstilbud.

Koordinationsteamet formidler din genoptræningsplan videre til det ønskede genoptræningssted.

En terapeut kontakter derefter dig med henblik på opstart af genoptræning. Du skal være i gang med genoptræningen inden 14 dage, medmindre andet fremgår af genoptræningsplanen.

Du skal være opmærksom på, at du måske vil modtage din indkaldelse til genoptræning via digital post.

Genoptræningsforløb

Et genoptræningsforløb er tidsbegrænset og tilrettelægges ud fra dit mål og terapeutens vurdering.

Et genoptræningsforløb strækker sig typisk fra få uger til tre måneder - afhængigt af diagnose m.m.

Forløbet startes med en indledende samtale og undersøgelse. For at du får størst muligt udbytte af din genoptræning, udarbejder vi sammen en plan og et mål for dit forløb.

Forløbet kan bestå af individuelle behandlinger, hjemmeøvelser, selvtræning i centrets træningslokale og/eller holdtræning sammen med andre borgere, der har samme diagnose/problematikker.

Vi vil efter endt forløb vejlede dig i forhold til fortsat genoptræning/træning.

Her kan du træne

Genoptræning med genoptræningsplan tilbydes i Område Syd på Lindevænget og Plejecenter Tirsdalen.

På centrene arbejder fysioterapeuter og ergoterapeuter, der har specialiseret sig i forskellige diagnoser.

På Lindevænget:

  • Skulder/albue
  • Knæ/ankel/fod
  • Hofte
  • Medicinske

På Plejecenter Tirsdalen:

  • Ryg
  • Hofte
  • Hånd/fingre
  • Skulder/albue
  • Knæ/ankel/fod
  • Medicinske