Hverdagstræning

Du tilbydes hverdagstræning, hvis du søger eller allerede modtager hjemmehjælp, og din visitator vurderer, at træningen kan gøre dig mere selvhjulpen.

Du kan få hverdagstræning og/eller hjemmehjælp, hvis du eller dine nærmeste ikke selv kan klare hverdagen. Støtten har som udgangspunkt ikke noget at gøre med alder, så selvom det med årene går lidt langsommere, giver det ikke i sig selv ret til hverdagstræning eller hjemmehjælp. Når du søger om hjemmehjælp, vil du få besøg af en visitator, som vil tale med dig og evt. pårørende om de ting, som du har svært ved at klare i hverdagen.

Hvis visitatoren vurderer, at du gennem hverdagstræning igen kan udføre nogle af de opgaver, som du har søgt om hjælp til, vil du modtage et tilbud om træning. Træningen foregår som udgangspunkt i hjemmet, hvor du træner i at udføre de daglige opgaver, du har svært ved. Hvis du siger nej til dette tilbud, kan du ikke få hjemmehjælp i stedet for.

Hverdagstræningen tilrettelægges sammen med dig, således at hjælp og støtte til enhver tid ydes med udgangspunkt i dine ressourcer. Træningen kan suppleres med fysisk træning i et af træningscentrene.

Ved at være aktiv styrkes og fastholdes dine fysiske, sociale og intellektuelle evner, og du kan fortsat selv bestemme over og styre din dagligdag.