Kørsel til træning og aktiviteter

Hvis ikke du selv er i stand til at transportere dig til træning eller aktiviteter i aktivitetscentret, kan du blive visiteret til transport.

Der laves altid en individuel vurdering, som afgør, om du kan bevilges kørsel.

Der er en egenbetaling på 15 kr. hver vej. Er du pensionist, trækkes pengene via din pension en gang om måneden. Hvis ikke, skal pengene betales pr. girokort.

Er du visiteret til vores taxaordning, skal du være klar 45 minutter før din mødetid på centret, medmindre andet er aftalt.

Ved sygdom eller andet fravær skal du ringe afbud til det center, du er tilknyttet - helst dagen før eller senest på dagen en time før afhentning.

Ved udeblivelse uden afbud trækkes du for en kørsel a 15 kr.

Der kan ikke visiteres til kørsel til åbne aktiviteter.

Kontakt trænings- og aktivitetscentret på tlf. 8915 2875.