Vedligeholdelsestræning

Vedligeholdelsestræning er et tilbud målrettet pensionister og efterlønsmodtagere, så de kan vedligeholde fysiske, psykiske og sociale færdigheder.

Hvis du har brug for hjælp til at holde dig i gang eller er i risiko for at miste dine færdigheder, kan du henvende dig til terapeuterne i området. Der vil så blive lavet en individuel vurdering ud fra Lov om Social Service af, om du er berettiget til vedligeholdende træning. I vurderingen bliver der set på dine behov, din mulighed for selv at træne og din motivation.

Tilbuddet er tidsbegrænset.

Træningsforløb

Træningen tilrettelægges på baggrund af dine ressourcer, dit mål og din aktive medvirken. Vi lægger vægt på, at træningen sker som et samarbejde, og at der arbejdes målrettet efter dit mål. Træningen kan være holdtræning, individuel træning, instruktion til selvtræning eller hjemmetræning alt efter vurderet behov.

Det er terapeuterne på centrene, der visiterer til vedligeholdelsestræning.

I Område Syd er der vedligeholdende træning på:

  • Tirsdalen
  • Lindevænget
  • Svaleparken
  • Vorup Plejehjem
  • Dragonparken