Kørsel til træning

Har du ikke mulighed for at transportere dig til træning, er der mulighed for at blive visiteret til transport.

Der laves altid en individuel vurdering som afgør, om du kan bevilges kørsel.

Der er en egenbetaling på 15 kr. hver vej. Er du pensionist trækkes pengene via din pension en gang om måneden. Hvis ikke skal pengene betales pr. girokort.

Er du visiteret til vores taxaordning, skal du være klar 45 minutter før din mødetid på centret, med mindre andet er aftalt.

Ved sygdom eller andet fravær, skal du ringe afbud til det center, du er tilknyttet i god tid - helst dagen før eller senest på dagen 1 time før afhentning.

Ved udeblivelse uden afbud trækkes du for én kørsel á 15 kr.

Kontakt Træningscentret på Lindevænget på tlf.: 89 15 80 75.