Genoptræningsforløb

Et genoptræningsforløb tilrettelægges ud fra dit mål og terapeutens vurdering.

Et genoptræningsforløb er tidsbegrænset og strækker sig typisk fra få uger til 3 måneder - afhængigt af diagnose mm. Forløbet startes med en indledende samtale og undersøgelse. For at du får størst muligt udbytte af din genoptræning, udarbejder vi sammen en plan og et mål for dit forløb. Forløbet kan bestå af individuelle behandlinger, hjemmeøvelser, selvtræning i centrets træningslokale og/eller som holdtræning sammen med andre borgere, der har samme diagnose/problematikker.

Vi vil efter endt forløb vejlede dig i forhold til fortsat genoptræning/træning.