Sådan kommer jeg i gang

Har du været indlagt eller til undersøgelse på et hospital og det vurderes, at du har brug for genoptræning, vil der blive lavet en genoptræningsplan.

Genoptræningsplanen sendes fra hospital til kommunens koordinationsteam for genoptræning.

Koordinationsteamet kontakter dig indenfor 3 hverdage og orienterer dig om kommunens genoptræningstilbud.

Koordinationsteamet formidler din genoptræningsplan videre til det ønskede genoptræningssted

En terapeut kontakter derefter dig mhp. opstart af genoptræning. Genoptræningen skal være opstartet inden 14 dage med mindre andet fremgår af genoptræningsplanen.

Du skal være opmærksom på, at du evt. vil modtage indkaldelse til genoptræning via digital post.